تبلیغات
مدیریت منابع انسانی - مبانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی

امروز:

مبانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مفهوم مدیریت منابع انسانی (HRM) برای اولین بار در اواسط دهه هشتاد میلادی معرفی شد.

تعریف

مدیریت منابع انسانی عبارت است از مدیریت و اداره استراتژیک (بلندنظرانه) و پایدار با ارزش‌ترین دارایی‌های شرکت، یعنی کارکنانی که در آن‌جا کار می‌کنند و منفرداً در کنار هم، شرکت را در وصول به اهدافش یاری می‌دهند.

جنبه‌های مدیریت منابع انسانی

1. جنبه‌های سخت (Hard Version of HRM)

جنبه سخت HRM بر وجوه کمّی، محاسباتی و تجاری به شیوه‌ای عقلایی همانند سایر عوامل اقتصادی تاکید می‌کند و با فلسفه مبتنی بر کسب و کار، سازگار است و تاکید می‌کند؛ کارکنان را به گونه‌ای باید مدیریت کرد تا بتوان از آنها ارزش افزوده حاصل نمود و برای شرکت، مزیت رقابتی خلق کرد. فلسفه مبتنی بر کسب و کار، کارکنان را سرمایه‌ای انسانی می‌داند که می‌توان با آموزش و توسعه آنها به سود دست یافت.

2. جنبه‌های نرم (Soft Version of HRM)

این جنبه، از مفاهیمی چون: مکتب روابط انسانی، تاکید بر ارتباطات، انگیزش و رهبری نشات و ریشه گرفته است.

استری در باره نرم HRM این چنین نظری دارد:

باید با کارکنان مثل دارایی‌های با ارزش رفتار کرد و تعهد، سازگاری و مهارتهای آنها را موجب و منبع مزیت رقابتی شرکت دانست.

به نظر گست، جنبه نرم HRM به کارکنان به دیده وسیله می‌نگرد نه هدف.

این جنبه ونگرش به مدیریت منابع انسانی برای به دست آوردن تعهد (قلب و فکر) کارکنان از طریق مشارکت دادن آنها، ارتباطات و دیگر روشهای مناسب تاکید می‌کند و همچنین بر نقش کلیدی فرهنگ سازمانی تاکید می‌شود. بهره‌مندی دو جانبه (پذیرش این که در یک زمان می‌توان هم منافع مدیران و هم منافع کارکنان را تامین کرد) کانون توجه و به عنوان نگرش تساوی گرا است. بنابر نظر گنارد و جاج، فرض بر این است که سازمانها هماهنگ و یکپارچه‌اند و کارکنان آن در تحصیل اهداف سازمانی اتفاق نظر دارند و همه مثل اعضای یک گروه کار می‌کنند.

اهداف HRM

هدف کلی آن عبارت است از: تضمین این که سازمان بتواند به کمک کارکنانش به موفقیت برسد.

اهداف جزئی و خاص

1. سازمان را قادر سازد تا کارکنان ماهر، متعهد و با انگیزه را جذب کند و به خدمت گیرد.

2. از طریق آموزش کارکنان و فراهم آوردن مستمر فرصتهای ارتقای شغل برای آنها، ظرفیت‌های ذاتی ایشان (مشارکت، توان بالقوه و همکاری آنها) را تقویت کند و توسعه دهد.

3. سیستم‌های کاری با عملکرد بالا طراحی کند که در برگیرنده این عناصر باشد:

ـ‌ رویه‌های انتخاب و جذب موثر و مفید،

ـ سیستمهای پرداخت انگیزشی مبتنی بر عملکرد و بر حسب اقتضا،

ـ توسعه مدیریت،

ـ انجام فعالیتهای آموزشی مرتبط با نیازهای سازمان.

4. روشهای مدیریتی با تعهد بالا را توسعه دهد؛ به صورتی که کارکنان را ذینفعان با ارزش سازمان قلمداد نماید و به تفاهم، همکاری و اعتماد متقابل بین کارکنان و سازمان کمک کند.

5. جو مناسبی فراهم آورد که در آن فضا بتوان روابطی موثر و هماهنگ را از طریق مشارکت بین مدیران و کارکنان برقرار و حفظ نمود.

6. محیطی فراهم آورد که در آن کار گروهی و انعطاف پذیری امکان پذیر باشد.

7. به سازمان کمک کند تا نیازهای گروههای ذینفعش (مالکان، نهادها و سازمانهای دولتی، متولیان، مدیران کارکنان، مشتریان، منابع فروش و به طور کلی عموم مردم) را شناسایی کند توازن و تعادل بشخد و سپس آنها را تامین کند.

8. تضمین کند که به کارکنان بها و ارزش می‌دهند و به آنها بابت آنچه که انجام می‌دهند و به دست می‌آورند، پاداش می‌دهند.

9. با درنظر گرفتن تفاوتهای فردی و گروهی کارکنان از حیث مهارتها و سلایق و روحیات، نیروی کاری متنوع را ایجاد و مدیریت کند.

10. تضمین کند و مطمئن شود که فرستها برای همه اعضای سازمان یکسان است.

11. یک روش اخلاقی را برای مدیریت کارکنان برگزیند که بر محور توجه به کارکنان انصاف و شفافیت استوار باشد.

12. رفاه جسمی و روانی کارکنان را فراهم آورد و بهبود بخشد.

ویژگیهایی از مدیریت منابع انسانی

به اتکای مجموعه‌ای از نقطه نظرات صاحب نظران در این زمینه، می‌توان گفت:

1. مدیریت منابع انسانی بر اهمیت جلب تعهد کارکنان نسبت به سازمان، ماموریت و ارزش‌های آن تاکید می‌کند، لذا (تعهد محور) است.

2. بر هماهنگی استراتژیک بین منابع انسانی و دیگر واحدهای مختلف سازمان تاکید می‌کند (هماهنگی میان استراتژی کلان شرکت و استراتژی‌های منابع انسانی آن).

3. فعالیتی است که توسط مدیران ارشد هدایت می‌شود.

4. مدیران صف، مسئول اجرا و دستاوردهای آن هستند.

5. به طرق مختلف به خلق و حفظ مزیت رقابتی شرکت کمک می‌کند و بر افزایش ارزش به ویژه برای مسئولان تاکید می‌ورزد.

6. با بینشی فراگیر و با ثبات از طراحی و اعمال سیاست‌های اشتغال که منافع دو طرف (مدیران و کارکنان) را تامین کند حمایت می‌کند (یعنی از طراحی و توسعه روشها و سیاست‌های منابع انسانی یکپارچه حمایت می‌کند).

چند تذکر:

ـ در مدیریت منابع انسانی بر ارزش‌ها و فرهنگ‌های قوی تاکید می‌شود.

ـ عملکرد محور است و بر دستیابی به موفقیت‌های بیشتر و بزرگتر برای مقابله با چالشهای جدید تاکید می‌کند.

ـ روابط کارکنان بیشتر تساوی گرایند تا تکثر گرا و بیشتر فردی‌اند تا گروهی.

ـ اصول سازمان دهی، ارگانیک و غیر متمرکزند که بر نقش‌های منعطف و بر فرآیندها (روش انجام کارها، به خصوص در سازمان‌های سنتی) تاکید می‌کنند و توجه بیشتری به کار گروهی، انعطاف پذیری و تیم سازی دارند.

ـ نوع و میزان پاداش بر اساس عملکرد، شایستگی، مشارکت یا مهارت کارکنان متفاوت است.

فعالیت‌های اصلی مدیریت منابع انسانی

فعالیت‌های اصلی که توسط مدیران صف سازمان و متخصصان منابع انسانی انجام می‌شود عبارتند از:

1ـ سازمان

الف) طراحی سازمان؛ که بتواند از عهده کلیه فعالیتهای کلیدی برآید، آنها را به نحوی کنار هم قرار بدهد که یکپارچگی و همکاری سازمانی را تقویت کند، در پاسخ به تغییرات، منعطف عمل نماید و راه را برای ارتباطات و تصمیم‌گیری موثر هموار سازد.

ب) طراحی شغل؛ تصمیم‌گیری در خصوص محتوای مشاغل، وظائف و مسئولیتهای آنها و روابطی که میان دارندگان مشاغل و دیگر کارکنان سازمان وجود دارد.

ج) توسعه سازمانی؛ برانگیختن، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های طراحی شده به منظور افزایش اثربخشی که بدین وسیله سازمان بتواند با تغییرات سازگار گردد.

2ـ روابط شغلی

بهبود کیفیت روابط شغلی از طریق ایجاد جوی از اعتماد، طراحی و عقد قراردادهای مساعدتر و مطلوب‌تر از نظر کارکنان.

3ـ تامین منابع انسانی

برنامه‌ریزی منابع انسانی، ارزیابی نیازهای آتی انسانی از حیث تعداد کارکنان و سطح مهارتها و شایستگی‌ها و طراحی و اجرای طرح‌هایی برای تامین نیازها، جذب نیرو (کارمندیابی، انتخاب و جذب کارکنان به حد کافی از دو حیث تعداد و شایستگی‌ها.

مدیریت عملکرد

الف) یادگیری فردی و سازمانی؛ طراحی و تدوین سیستماتیک و منظم، به عنوان سازمانی که به دنبال یادگیری است؛ فراهم آوردن فرصتهای آموزشی برای کارکنان تا بتوانند قابلیت‌ها و توانایی‌های خود را توسعه دهند و برای ارتقای شغلی آماده شوند.

ب: توسعه مدیریت؛ فراهم آوردن فرصت‌های توسعه و آموزشی برای مدیران به منظور افزایش قابلیت و توان آنها در مشارکت مساعد با سازمان در راستای تحصیل اهداف و آرمان‌های آن.

ج: مدیریت مسیر شغلی؛ برنامه ریزی و توسعه مسیرهای شغلی کارکنان مستعد.

مدیریت پاداش

الف) سیستم‌های پرداخت؛ طراحی سیستم‌ها و ساختارهای پرداخت که عادلانه، منصفانه و شفاف باشند.

ب) پرداخت به اندازه میزان مشارکت؛ مرتبط کردن میزان پاداش‌ها با تلاش، نتایج شایستگی‌ها و مهارت‌های گوناگون.

ج) پاداش‌های غیر مالی؛ اعطای پاداش‌های غیر مالی به مانند تقدیر و تشکر، افزایش مسئولیت و افزایش فرصت‌های ارتقای شغلی.

7ـ روابط کارکنان

الف) روابط صنعتی؛ مدیریت و حفظ روابط رسمی و غیررسمی با اتحادیه‌ها و اعضای آنها.

ب) مشارکت کارکنان؛ به کارکنان حق رای و اظهار نظر دادن، تسهیم اطلاعات به آنها و مشاوره با آنها در خصوص مسائل مربوط به علاقه‌ها و منافع دو جانبه.

ج) ارتباطات ایجاد و انتقال اطلاعات مفید به کارکنان.

الزامات اساسی مدیریت منابع انسانی

این فعالیت‌ها باید بر نیازهای اساسی زیر تاکید ورزند:

1. حمایت از استراتژی‌ها و اهداف سازمانی.

2. تضمین اینکه فعالیت‌های منابع انسانی ایجاد ارزش افزوده می‌کنند.

3. حمایت از طرح‌های تغییر فرهنگی.

4. کشف و توسعه استعدادهای نهفته کارکنان.

5. طراحی فرایندهایی که موجب حداکثر شدن میزان مشارکت کارکنان شود.

6. فراهم آوردن فرصت‌های ارتقای شغلی برای کارکنان مستعد.

7. تاکید مستمر بر آموزش و توسعه کلیه افرادی که در سازمان مشغول به کار هستند.

8. طراحی، اجرا و مدیریت سیستمهایی برای تضمین امکان دسترسی به تجارب مربوط.

9. ارائه آموزش‌های حرفه‌ای خاص.

10. جذب نیرو، آموزش و پرورش کارکنان با ترکیبی مناسب از دانش فنی خاص و مهارت‌های گسترده و دیدگاههای مورد نیاز برای تامین نیازهای در حال تغییر سازمان.

11. مدیریت نیروی انسانی که هر روز تنوع بیشتری می‌یابد با بهره‌گیری از الگوهای شغلی، انگیزه‌های شغلی و وفاداری کارکنان.

12. مدیریت روابط کارکنان (روابط گروهی و فردی) و جلب تعهد آنها حین اعمال تغییرات.

13. طراحی، اجرا و مدیریت سیستم‌های پاداش و مدیریت عملکرد که موجب ترغیب کارکنان برای همکاری فردی و گروهی در جهت اجرای اولویت‌های سازمان و کسب نتایج مورد نظر.

14. حفظ و بهبود و ارتقای رفاه جسمی و روانی کارکنان از طریق فراهم آوردن شرائط کاری مناسب و تامین سلامیتی و امنیت کارکنان.


نوشته شده در : پنجشنبه 20 آبان 1389  توسط : حمید مظاهری راد.    نظرات() .

Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:05 ب.ظ

Kudos. A lot of advice.

prescription doctor cialis cialis canadian drugs buy cialis 5 mg cialis coupon printable effetti del cialis best generic drugs cialis cialis 5 mg schweiz brand cialis generic cialis farmacias guadalajara we recommend cheapest cialis
кредит без довідки про доходи харків
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:57 ق.ظ
кредит срочно без отказов
микрозаймы без отказа украина
займ онлайн на карту срочно без отказа
взять онлайн кредит на карточку
кредити онлайн на карточку
получить кредит на карту
онлайн
микрокредит на карту украина
https://www.law360.com/articles/1003374/cfpb-Agrees-To-dismiss-tribal-payday-loan-suit
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:14 ق.ظ
Mereⅼy wanna input that you have a very
decent website , I love the style it actually stands
out.
chocolate
شنبه 15 اردیبهشت 1397 05:52 ق.ظ
hey there and thank you for your info – I have certainly picked up anything new from right here.
I did however expertise a few technical issues using this site, as I experienced
to reload the site many times previous to I could get it to load properly.
I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I'm complaining, but slow
loading instances times will sometimes affect your placement in google and
could damage your quality score if ads and marketing with Adwords.
Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of
your respective intriguing content. Ensure that you
update this again soon.
Viagra vs viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:13 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
where to buy viagra in store cheap generic viagra online pharmacy get online prescription for viagra viagra buy online prescription viagra uk viagra buy online uk buy viagra without consultation online order viagra buy discount viagra online can i buy viagra
https://i.imgur.com/l7Zk2xt.jpg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 02:09 ق.ظ
Worker return is treated like a cancer tumors, perhaps not the normal cold.
http://chemenghelp.com
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 01:31 ق.ظ
I finally convinced myself as the mildew for the bracelet was being destroyed
that this was a chunk of history that I need to own.
Robert's Blow Boy
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 01:19 ق.ظ
Then the lady phone exploded with an increase of texts and alerts.
Blundering Ben
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 11:54 ب.ظ
Tyrie said their committee may wish to be satisfied the outside oversight of the investigation could be independent
of the FCA.
http://garciniacambogiapremium.net/3-unknown-garcinia-cambogia-benefits
دوشنبه 20 فروردین 1397 05:41 ق.ظ
Have been taking little over a month.
garciniacambogiapremium.net
یکشنبه 19 فروردین 1397 06:32 ب.ظ
Have been taking little over a month.
https://i.imgur.com/l7Zk2xt.jpg
جمعه 17 فروردین 1397 07:28 ب.ظ
The President demands increasing your debt limitations so that cuts will not occur to perhaps
not pay bills. on Google. Plus my personal individual websites are
It describes unique relationship between dad and
daughter. It really is about changes in daddy's life after the woman arrival.
Blundering Ben
جمعه 17 فروردین 1397 06:47 ب.ظ
And regrettably very first individual narrators, or even careful, be too enamored with themselves
to share with the story.
http://garciniacambogiapremium.net
جمعه 17 فروردین 1397 04:28 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
Robert's Blow Boy
جمعه 17 فروردین 1397 12:12 ب.ظ
Then make yourself accountable.
Joma Jewellery Sale
پنجشنبه 16 فروردین 1397 09:28 ق.ظ
A chunk of jewelry could remind the wearer of a liked one, a selected time or
memory or it might characterize one thing of their life.
http://garciniacambogiapremium.net/myths-that-are-sabotaging-your-weight-loss-efforts/
چهارشنبه 15 فروردین 1397 06:26 ب.ظ
Have been taking little over a month.
Blundering Ben
دوشنبه 13 فروردین 1397 11:35 ق.ظ
Companies searching for ways to motivate their employees are nearly always looking in the
wrong places.
Joma Jewellery a little
دوشنبه 13 فروردین 1397 11:14 ق.ظ
With all of the.. I really like that it is asymmetrical.
Going to the jewellery retailer is an effective way to celebrate the milestone in life.
Chad
دوشنبه 13 فروردین 1397 05:48 ق.ظ
Flying is straightforward because the native Ruzyne Airport
is international and offers with flights from everywhere in the world.
Joma Jewellery UK
دوشنبه 13 فروردین 1397 05:13 ق.ظ
Sexuality is a sensitive subject today, and folks love the conflict of it.
So how can you embrace who you might be whereas
still being mature about it?
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 02:32 ق.ظ

Terrific forum posts, Thank you.
cialis great britain cialis canadian drugs canadian discount cialis cialis generico online cialis patent expiration cialis en mexico precio viagra cialis levitra india cialis 100mg cost we recommend cialis best buy 200 cialis coupon
imvu hacks
دوشنبه 13 آذر 1396 05:46 ب.ظ
اگر شما سوالاتی را مطرح کنید واقعا خوب است
چیزی به طور کامل درک نمی کنند، با این حال این پاراگراف حتی درک درستی هم دارد.
How can we increase our height?
شنبه 1 مهر 1396 04:03 ب.ظ
Wow, that's what I was exploring for, what a material!
existing here at this weblog, thanks admin of this site.
feet issues
شنبه 25 شهریور 1396 07:49 ب.ظ
I'm impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that's both educative and entertaining,
and let me tell you, you've hit the nail on the head.
The issue is something not enough people are speaking intelligently about.
Now i'm very happy that I came across this during my hunt for something concerning this.
Foot Issues
یکشنبه 15 مرداد 1396 06:05 ب.ظ
Hello, I wish for to subscribe for this web site to take most up-to-date updates, so where can i
do it please help out.
http://loyceweimer.hatenablog.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:54 ب.ظ
It's actually very complex in this full of activity life to listen news on Television, thus I just use web for that reason,
and obtain the most up-to-date information.
hettiemaigret.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 03:47 ب.ظ
Great post however I was wondering if you could write a litte more on this topic?
I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further.
Thanks!
Foot Problems
سه شنبه 3 مرداد 1396 08:08 ب.ظ
Genuinely no matter if someone doesn't understand then its up to
other users that they will help, so here it occurs.
plumbing
سه شنبه 30 خرداد 1396 11:57 ب.ظ
Οne frօm thе mⲟѕt ցοߋԀ աауѕ tо stаrt mаintаіning ɑ сеntгаⅼ aіг-ϲⲟn sүstem іn its bеst ϲοndіtіοn іs ᥙsuɑⅼlу
to еnsսгᥱ tɦаt yоᥙ ҝееⲣ tօ
tҺe гeϲߋmmendatіⲟns sᥙpplieⅾ Ƅy thᥱ pгοdսcеr fⲟг ѕtrаtеɡіes on keepіng the ɑiгflօᴡ ϲⲟnstant and
սnoЬstгuϲtᥱԁ. Ⲩⲟu neеⅾ tⲟ lⲟοк ɑt ᴡаrrɑnty tօ ɗᥱteгmine whɑt
thіngs yօᥙ саn ԁⲟ аⅼⅼ οn yօᥙг оwn, ɑѕ աᥱll
аѕ yoսг օᴡner'ѕ mаnuаⅼ tо ⅼеaгn ԝҺаt ⲣаrtѕ օf yߋᥙг
սnit уou'νе got аϲсess to. Ꮤіtһ Ьⅼаnkᥱt insᥙⅼаtiօn ʏߋᥙ гeϲᥱіᴠᥱ ƅаtts and гоⅼⅼѕ оf flеҳіƅlе fіƄᥱrs tօ lаүᥱг օn уߋսг oᴡn аttіc fⅼօoг.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30