تبلیغات
مدیریت منابع انسانی - مبانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی

امروز:

مبانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مفهوم مدیریت منابع انسانی (HRM) برای اولین بار در اواسط دهه هشتاد میلادی معرفی شد.

تعریف

مدیریت منابع انسانی عبارت است از مدیریت و اداره استراتژیک (بلندنظرانه) و پایدار با ارزش‌ترین دارایی‌های شرکت، یعنی کارکنانی که در آن‌جا کار می‌کنند و منفرداً در کنار هم، شرکت را در وصول به اهدافش یاری می‌دهند.

جنبه‌های مدیریت منابع انسانی

1. جنبه‌های سخت (Hard Version of HRM)

جنبه سخت HRM بر وجوه کمّی، محاسباتی و تجاری به شیوه‌ای عقلایی همانند سایر عوامل اقتصادی تاکید می‌کند و با فلسفه مبتنی بر کسب و کار، سازگار است و تاکید می‌کند؛ کارکنان را به گونه‌ای باید مدیریت کرد تا بتوان از آنها ارزش افزوده حاصل نمود و برای شرکت، مزیت رقابتی خلق کرد. فلسفه مبتنی بر کسب و کار، کارکنان را سرمایه‌ای انسانی می‌داند که می‌توان با آموزش و توسعه آنها به سود دست یافت.

2. جنبه‌های نرم (Soft Version of HRM)

این جنبه، از مفاهیمی چون: مکتب روابط انسانی، تاکید بر ارتباطات، انگیزش و رهبری نشات و ریشه گرفته است.

استری در باره نرم HRM این چنین نظری دارد:

باید با کارکنان مثل دارایی‌های با ارزش رفتار کرد و تعهد، سازگاری و مهارتهای آنها را موجب و منبع مزیت رقابتی شرکت دانست.

به نظر گست، جنبه نرم HRM به کارکنان به دیده وسیله می‌نگرد نه هدف.

این جنبه ونگرش به مدیریت منابع انسانی برای به دست آوردن تعهد (قلب و فکر) کارکنان از طریق مشارکت دادن آنها، ارتباطات و دیگر روشهای مناسب تاکید می‌کند و همچنین بر نقش کلیدی فرهنگ سازمانی تاکید می‌شود. بهره‌مندی دو جانبه (پذیرش این که در یک زمان می‌توان هم منافع مدیران و هم منافع کارکنان را تامین کرد) کانون توجه و به عنوان نگرش تساوی گرا است. بنابر نظر گنارد و جاج، فرض بر این است که سازمانها هماهنگ و یکپارچه‌اند و کارکنان آن در تحصیل اهداف سازمانی اتفاق نظر دارند و همه مثل اعضای یک گروه کار می‌کنند.

اهداف HRM

هدف کلی آن عبارت است از: تضمین این که سازمان بتواند به کمک کارکنانش به موفقیت برسد.

اهداف جزئی و خاص

1. سازمان را قادر سازد تا کارکنان ماهر، متعهد و با انگیزه را جذب کند و به خدمت گیرد.

2. از طریق آموزش کارکنان و فراهم آوردن مستمر فرصتهای ارتقای شغل برای آنها، ظرفیت‌های ذاتی ایشان (مشارکت، توان بالقوه و همکاری آنها) را تقویت کند و توسعه دهد.

3. سیستم‌های کاری با عملکرد بالا طراحی کند که در برگیرنده این عناصر باشد:

ـ‌ رویه‌های انتخاب و جذب موثر و مفید،

ـ سیستمهای پرداخت انگیزشی مبتنی بر عملکرد و بر حسب اقتضا،

ـ توسعه مدیریت،

ـ انجام فعالیتهای آموزشی مرتبط با نیازهای سازمان.

4. روشهای مدیریتی با تعهد بالا را توسعه دهد؛ به صورتی که کارکنان را ذینفعان با ارزش سازمان قلمداد نماید و به تفاهم، همکاری و اعتماد متقابل بین کارکنان و سازمان کمک کند.

5. جو مناسبی فراهم آورد که در آن فضا بتوان روابطی موثر و هماهنگ را از طریق مشارکت بین مدیران و کارکنان برقرار و حفظ نمود.

6. محیطی فراهم آورد که در آن کار گروهی و انعطاف پذیری امکان پذیر باشد.

7. به سازمان کمک کند تا نیازهای گروههای ذینفعش (مالکان، نهادها و سازمانهای دولتی، متولیان، مدیران کارکنان، مشتریان، منابع فروش و به طور کلی عموم مردم) را شناسایی کند توازن و تعادل بشخد و سپس آنها را تامین کند.

8. تضمین کند که به کارکنان بها و ارزش می‌دهند و به آنها بابت آنچه که انجام می‌دهند و به دست می‌آورند، پاداش می‌دهند.

9. با درنظر گرفتن تفاوتهای فردی و گروهی کارکنان از حیث مهارتها و سلایق و روحیات، نیروی کاری متنوع را ایجاد و مدیریت کند.

10. تضمین کند و مطمئن شود که فرستها برای همه اعضای سازمان یکسان است.

11. یک روش اخلاقی را برای مدیریت کارکنان برگزیند که بر محور توجه به کارکنان انصاف و شفافیت استوار باشد.

12. رفاه جسمی و روانی کارکنان را فراهم آورد و بهبود بخشد.

ویژگیهایی از مدیریت منابع انسانی

به اتکای مجموعه‌ای از نقطه نظرات صاحب نظران در این زمینه، می‌توان گفت:

1. مدیریت منابع انسانی بر اهمیت جلب تعهد کارکنان نسبت به سازمان، ماموریت و ارزش‌های آن تاکید می‌کند، لذا (تعهد محور) است.

2. بر هماهنگی استراتژیک بین منابع انسانی و دیگر واحدهای مختلف سازمان تاکید می‌کند (هماهنگی میان استراتژی کلان شرکت و استراتژی‌های منابع انسانی آن).

3. فعالیتی است که توسط مدیران ارشد هدایت می‌شود.

4. مدیران صف، مسئول اجرا و دستاوردهای آن هستند.

5. به طرق مختلف به خلق و حفظ مزیت رقابتی شرکت کمک می‌کند و بر افزایش ارزش به ویژه برای مسئولان تاکید می‌ورزد.

6. با بینشی فراگیر و با ثبات از طراحی و اعمال سیاست‌های اشتغال که منافع دو طرف (مدیران و کارکنان) را تامین کند حمایت می‌کند (یعنی از طراحی و توسعه روشها و سیاست‌های منابع انسانی یکپارچه حمایت می‌کند).

چند تذکر:

ـ در مدیریت منابع انسانی بر ارزش‌ها و فرهنگ‌های قوی تاکید می‌شود.

ـ عملکرد محور است و بر دستیابی به موفقیت‌های بیشتر و بزرگتر برای مقابله با چالشهای جدید تاکید می‌کند.

ـ روابط کارکنان بیشتر تساوی گرایند تا تکثر گرا و بیشتر فردی‌اند تا گروهی.

ـ اصول سازمان دهی، ارگانیک و غیر متمرکزند که بر نقش‌های منعطف و بر فرآیندها (روش انجام کارها، به خصوص در سازمان‌های سنتی) تاکید می‌کنند و توجه بیشتری به کار گروهی، انعطاف پذیری و تیم سازی دارند.

ـ نوع و میزان پاداش بر اساس عملکرد، شایستگی، مشارکت یا مهارت کارکنان متفاوت است.

فعالیت‌های اصلی مدیریت منابع انسانی

فعالیت‌های اصلی که توسط مدیران صف سازمان و متخصصان منابع انسانی انجام می‌شود عبارتند از:

1ـ سازمان

الف) طراحی سازمان؛ که بتواند از عهده کلیه فعالیتهای کلیدی برآید، آنها را به نحوی کنار هم قرار بدهد که یکپارچگی و همکاری سازمانی را تقویت کند، در پاسخ به تغییرات، منعطف عمل نماید و راه را برای ارتباطات و تصمیم‌گیری موثر هموار سازد.

ب) طراحی شغل؛ تصمیم‌گیری در خصوص محتوای مشاغل، وظائف و مسئولیتهای آنها و روابطی که میان دارندگان مشاغل و دیگر کارکنان سازمان وجود دارد.

ج) توسعه سازمانی؛ برانگیختن، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های طراحی شده به منظور افزایش اثربخشی که بدین وسیله سازمان بتواند با تغییرات سازگار گردد.

2ـ روابط شغلی

بهبود کیفیت روابط شغلی از طریق ایجاد جوی از اعتماد، طراحی و عقد قراردادهای مساعدتر و مطلوب‌تر از نظر کارکنان.

3ـ تامین منابع انسانی

برنامه‌ریزی منابع انسانی، ارزیابی نیازهای آتی انسانی از حیث تعداد کارکنان و سطح مهارتها و شایستگی‌ها و طراحی و اجرای طرح‌هایی برای تامین نیازها، جذب نیرو (کارمندیابی، انتخاب و جذب کارکنان به حد کافی از دو حیث تعداد و شایستگی‌ها.

مدیریت عملکرد

الف) یادگیری فردی و سازمانی؛ طراحی و تدوین سیستماتیک و منظم، به عنوان سازمانی که به دنبال یادگیری است؛ فراهم آوردن فرصتهای آموزشی برای کارکنان تا بتوانند قابلیت‌ها و توانایی‌های خود را توسعه دهند و برای ارتقای شغلی آماده شوند.

ب: توسعه مدیریت؛ فراهم آوردن فرصت‌های توسعه و آموزشی برای مدیران به منظور افزایش قابلیت و توان آنها در مشارکت مساعد با سازمان در راستای تحصیل اهداف و آرمان‌های آن.

ج: مدیریت مسیر شغلی؛ برنامه ریزی و توسعه مسیرهای شغلی کارکنان مستعد.

مدیریت پاداش

الف) سیستم‌های پرداخت؛ طراحی سیستم‌ها و ساختارهای پرداخت که عادلانه، منصفانه و شفاف باشند.

ب) پرداخت به اندازه میزان مشارکت؛ مرتبط کردن میزان پاداش‌ها با تلاش، نتایج شایستگی‌ها و مهارت‌های گوناگون.

ج) پاداش‌های غیر مالی؛ اعطای پاداش‌های غیر مالی به مانند تقدیر و تشکر، افزایش مسئولیت و افزایش فرصت‌های ارتقای شغلی.

7ـ روابط کارکنان

الف) روابط صنعتی؛ مدیریت و حفظ روابط رسمی و غیررسمی با اتحادیه‌ها و اعضای آنها.

ب) مشارکت کارکنان؛ به کارکنان حق رای و اظهار نظر دادن، تسهیم اطلاعات به آنها و مشاوره با آنها در خصوص مسائل مربوط به علاقه‌ها و منافع دو جانبه.

ج) ارتباطات ایجاد و انتقال اطلاعات مفید به کارکنان.

الزامات اساسی مدیریت منابع انسانی

این فعالیت‌ها باید بر نیازهای اساسی زیر تاکید ورزند:

1. حمایت از استراتژی‌ها و اهداف سازمانی.

2. تضمین اینکه فعالیت‌های منابع انسانی ایجاد ارزش افزوده می‌کنند.

3. حمایت از طرح‌های تغییر فرهنگی.

4. کشف و توسعه استعدادهای نهفته کارکنان.

5. طراحی فرایندهایی که موجب حداکثر شدن میزان مشارکت کارکنان شود.

6. فراهم آوردن فرصت‌های ارتقای شغلی برای کارکنان مستعد.

7. تاکید مستمر بر آموزش و توسعه کلیه افرادی که در سازمان مشغول به کار هستند.

8. طراحی، اجرا و مدیریت سیستمهایی برای تضمین امکان دسترسی به تجارب مربوط.

9. ارائه آموزش‌های حرفه‌ای خاص.

10. جذب نیرو، آموزش و پرورش کارکنان با ترکیبی مناسب از دانش فنی خاص و مهارت‌های گسترده و دیدگاههای مورد نیاز برای تامین نیازهای در حال تغییر سازمان.

11. مدیریت نیروی انسانی که هر روز تنوع بیشتری می‌یابد با بهره‌گیری از الگوهای شغلی، انگیزه‌های شغلی و وفاداری کارکنان.

12. مدیریت روابط کارکنان (روابط گروهی و فردی) و جلب تعهد آنها حین اعمال تغییرات.

13. طراحی، اجرا و مدیریت سیستم‌های پاداش و مدیریت عملکرد که موجب ترغیب کارکنان برای همکاری فردی و گروهی در جهت اجرای اولویت‌های سازمان و کسب نتایج مورد نظر.

14. حفظ و بهبود و ارتقای رفاه جسمی و روانی کارکنان از طریق فراهم آوردن شرائط کاری مناسب و تامین سلامیتی و امنیت کارکنان.


نوشته شده در : پنجشنبه 20 آبان 1389  توسط : حمید مظاهری راد.    نظرات() .

Cialis generic
جمعه 16 آذر 1397 01:46 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis rckenschmerzen best generic drugs cialis cialis prices in england venta cialis en espaa estudios de cialis genricos prices on cialis 10 mg cialis 5 mg buy 40 mg cialis what if i take cialis daily new zealand cialis patentablauf in deutschland
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:36 ب.ظ

Thank you, Quite a lot of info!

cialis professional yohimbe interactions for cialis cialis flussig i recommend cialis generico cialis online holland acquistare cialis internet cialis super kamagra wow cialis 20 buy online cialis 5mg cialis online nederland
buy tadalafil pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:41 ق.ظ

Cheers! Lots of advice!

cialis generic tadalafil buy cialis generika in deutschland kaufen cialis online nederland cialis official site cialis sans ordonnance canada discount drugs cialis cialis for daily use buying brand cialis online achat cialis en suisse tadalafil 20 mg
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:11 ب.ظ

Beneficial stuff. Appreciate it.
sialis cialis per paypa cialis wir preise prescription doctor cialis cialis prices in england wow look it cialis mexico cialis 5mg billiger buy brand cialis cheap when can i take another cialis generic cialis 20mg tablets
buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:15 ق.ظ

You said it very well.!
callus cialis without a doctor's prescription generic cialis pill online cialis efficacit the best site cialis tablets cialis 20 mg cost cialis coupons printable cialis 30 day trial coupon tadalafilo cialis 5 mg funziona
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 09:22 ب.ظ

Many thanks! Loads of forum posts!

tadalafil costo in farmacia cialis low dose cialis blood pressure cost of cialis cvs only best offers 100mg cialis cialis for sale south africa cialis generic tadalafil buy what is cialis where to buy cialis in ontario cialis para que sirve
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 08:52 ب.ظ

Regards, Numerous forum posts.

we choice free trial of cialis pastillas cialis y alcoho non 5 mg cialis generici generic cialis at walmart cialis preise schweiz comprar cialis 10 espa241a cialis online are there generic cialis cialis flussig wow look it cialis mexico
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:12 ق.ظ

Thanks. I enjoy this.
cialis super kamagra we recommend cialis best buy order cialis from india where do you buy cialis cialis 20 mg cut in half how do cialis pills work cialis generico milano cialis 100 mg 30 tablet cialis uk next day prezzo cialis a buon mercato
buy cialis uk
شنبه 10 آذر 1397 09:03 ب.ظ

Fantastic content. Appreciate it!
cialis manufacturer coupon viagra vs cialis vs levitra enter site 20 mg cialis cost viagra or cialis low dose cialis blood pressure cialis 30 day trial coupon cialis kamagra levitra recommended site cialis kanada prices on cialis 10 mg cialis 30 day trial coupon
buy cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 07:55 ق.ظ

Kudos! Valuable stuff!
cialis great britain ou trouver cialis sur le net cialis para que sirve buying cialis overnight cialis dosage amounts tadalafil 20mg generic cialis 20mg tablets acheter cialis meilleur pri acheter cialis meilleur pri generic low dose cialis
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 08:36 ب.ظ

You mentioned this very well.
achat cialis en itali generic cialis with dapoxetine cialis sans ordonnance cialis 5 mg buy cialis pills cialis 5mg billiger recommended site cialis kanada import cialis we like it cialis price overnight cialis tadalafil
buy cialis delhi
جمعه 9 آذر 1397 08:44 ق.ظ

Kudos! Awesome stuff.
buy online cialis 5mg generico cialis mexico cialis online prezzo di cialis in bulgaria cialis 5 mg scheda tecnica opinioni cialis generico generic low dose cialis generic cialis cialis vs viagra cialis generika in deutschland kaufen
buy cialis online cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:40 ب.ظ

Kudos! Quite a lot of data!

acquisto online cialis buy brand cialis cheap import cialis cialis alternative achat cialis en europe overnight cialis tadalafil cialis authentique suisse try it no rx cialis can i take cialis and ecstasy we recommend cialis info
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:06 ق.ظ

Factor nicely used!.
cialis venta a domicilio deutschland cialis online generic cialis at walmart discount cialis buy cialis online cialis 5 mg scheda tecnica cialis generico cuanto cuesta cialis yaho prix de cialis prices for cialis 50mg
buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:20 ب.ظ

Fantastic forum posts. Regards!
tadalafil 5mg venta cialis en espaa cialis rckenschmerzen sialis cialis vs viagra wow cialis tadalafil 100mg cialis 50 mg soft tab cialis online napol look here cialis cheap canada generic cialis
Cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:32 ق.ظ

Thank you, I like it!
preis cialis 20mg schweiz cialis canada on line generic cialis 20mg uk cialis professional from usa viagra cialis levitra cialis super kamagra cialis cipla best buy cialis authentique suisse cialis savings card cialis kamagra levitra
buy cialis germany
دوشنبه 9 مهر 1397 12:02 ب.ظ

Seriously lots of helpful data!
cialis canada on line generic cialis review uk cialis italia gratis cialis generico in farmacia cialis purchasing cialis free trial buy name brand cialis on line generic cialis pill online only here cialis pills estudios de cialis genricos
online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 10:56 ق.ظ

Cheers. Terrific information!
trust pharmacy canadian pharmacy onesource most reliable canadian pharmacies online canadian discount pharmacies pharmacy canada northwest pharmacy canada buy viagrow canada pharmacies account online pharmacies mexico canadian medications list
http://cialisyoues.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:35 ق.ظ

You actually revealed it very well.
wow cialis 20 cialis uk next day cialis patentablauf in deutschland cialis bula cialis patent expiration cialis daily buying cialis overnight warnings for cialis where do you buy cialis cipla cialis online
buycialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:48 ب.ظ

Cheers. An abundance of content!

generico cialis mexico cialis free trial cialis farmacias guadalajara when can i take another cialis cialis italia gratis cialis canadian drugs cialis generic tadalafil buy cialis 20 mg best price how much does a cialis cost buy original cialis
http://cialisvbuy.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:17 ب.ظ

Whoa loads of very good advice.
buying brand cialis online non 5 mg cialis generici cialis generika in deutschland kaufen generic cialis in vietnam cialis tablets cialis for sale buy name brand cialis on line cialis uk tadalafil 5mg cialis generico in farmacia
http://viabiovit.com/ons-online-apotheek-met-recept.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:51 ق.ظ

Really a lot of wonderful info!
safe to buy viagra online pharmacy online where to buy herbal viagra viagra pill viagra side effects buy viagra superdrug viagra online pharmacy uk buy viagra without consultation uk viagra online pharmacy uk cheapest viagra online
babecolate.com/buy-cialis-with-prescription-on-line-from-us-pharmacy.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:26 ق.ظ

You actually expressed this adequately!
cialis 5 mg effetti collateral cialis for bph tadalafil 20mg cialis generique cialis dose 30mg costo in farmacia cialis interactions for cialis generic cialis tadalafil cialis tablets for sale il cialis quanto costa
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:05 ب.ظ

Kudos. A lot of advice.

prescription doctor cialis cialis canadian drugs buy cialis 5 mg cialis coupon printable effetti del cialis best generic drugs cialis cialis 5 mg schweiz brand cialis generic cialis farmacias guadalajara we recommend cheapest cialis
кредит без довідки про доходи харків
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:57 ق.ظ
кредит срочно без отказов
микрозаймы без отказа украина
займ онлайн на карту срочно без отказа
взять онлайн кредит на карточку
кредити онлайн на карточку
получить кредит на карту
онлайн
микрокредит на карту украина
https://www.law360.com/articles/1003374/cfpb-Agrees-To-dismiss-tribal-payday-loan-suit
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:14 ق.ظ
Mereⅼy wanna input that you have a very
decent website , I love the style it actually stands
out.
chocolate
شنبه 15 اردیبهشت 1397 05:52 ق.ظ
hey there and thank you for your info – I have certainly picked up anything new from right here.
I did however expertise a few technical issues using this site, as I experienced
to reload the site many times previous to I could get it to load properly.
I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I'm complaining, but slow
loading instances times will sometimes affect your placement in google and
could damage your quality score if ads and marketing with Adwords.
Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of
your respective intriguing content. Ensure that you
update this again soon.
Viagra vs viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:13 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
where to buy viagra in store cheap generic viagra online pharmacy get online prescription for viagra viagra buy online prescription viagra uk viagra buy online uk buy viagra without consultation online order viagra buy discount viagra online can i buy viagra
https://i.imgur.com/l7Zk2xt.jpg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 02:09 ق.ظ
Worker return is treated like a cancer tumors, perhaps not the normal cold.
http://chemenghelp.com
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 01:31 ق.ظ
I finally convinced myself as the mildew for the bracelet was being destroyed
that this was a chunk of history that I need to own.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30