تبلیغات
مدیریت منابع انسانی - رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی

امروز:

رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی

عنوان مقاله: رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مولف/مترجم: رضا فرهی بیلویی
موضوع: مدیریت منابع انسانی
سال انتشار(میلادی): 2008
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال نوزدهم-شماره 198
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت 
چکیده: مدیریت استراتژیک منابع انسانی، عبارتست از: مرتبط ساختن مدیریت منابع انسانی با هدفهای کوتاه مدت و بلند مدت استراتژیک سازمان برای بهبود عملکرد آن و ایجاد فرهنگ سازمانی که بتوان انعطاف پذیری و خلاقیت را تقویت کرد. هدفهای سیستم مدیریت منابع انسانی متاثر از هدفهای استراتژیک هر موسسه است. از هر سیستم مدیریت منابع انسانی انتظار می رود که در عین توجه به منافع سازمان، منافع کارکنان را نیز در فرآیند تصمیم گیریهای استراتژیک ملحوظ دارد. اقدامات پراکنده سازمانها در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی، می تواند به طور منظم در راستای استراتژیهای سازمان برنامه‌ریزی شود. مدیریت استراتژیک منابع انسانی با معنای وسیع خود در دنیای امروزی می کوشد که آموزش و توسعه کارکنان، بهبود سازمانی و مسیر پیشرفت شغلی را در هم آمیزد تا افراد، گروهها و سازمانها به شیوه ای اثر بخش رشد کنند.

 

 

مقدمه
با توجه به رقابت شدید و تنگاتنگ در دنیای امروزی، می توان بیان داشت که نیروی انسانی مهمترین مزیت رقابتی برای هر شرکت محسوب می شود، بنابراین مدیران بایستی آگاه باشند که چگونه با این عامل استراتژیک برخورد کنند و استفاده هر چه موثرتر از این مزیت رقابتی را بیاموزند. در این صورت سازمان یک قدرت و نیروی رقابتی قوی کسب خواهدکرد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی رویکردی است کلی و فراگیر برای مدیریت امور کارکنان و هماهنگ کردن استراتژیهای منابع انسانی با استراتژی تجاری شرکت. مدیریت استراتژیک منابع انسانی به مسایل بلند مدت و مرتبط با محیط داخلی و خارجی سازمان مربوط می شود و خروجی آن سیاستهایی برای حوزه های منابع انسانی است (آرمسترانگ، 1381). "تلفیق اندیشه مدیریت استراتژیک با مدیریت منابع انسانی، باعث می شود که به منابع انسانی به عنوان منابع استراتژیک نگریسته شود و بنابراین ضرورت برخوردی فراتر از سایر عوامل تولید را الزامی می سازد و دخالت دادن تصمیمات مربوط به امور انسانی را در شکل گیری استراتژیهای عمده سازمان، اجتناب ناپذیر می سازد. در ابتدای مقاله واژه استراتژی را به اختصارشرح داده، معرفی می کنیم " (میرسپاسی، 1381).

 

 

 

استراتژی
واژه استراتژی از لغت یونانی استراتژیا گرفته شده است که در حدود 400 سال پیش از میلاد به کار می رفته و به هنر و علم هدایت نیروهای نظامی گفته می شده است. در تعریف استراتژی آمده است : استراتژی عبارت است از طرحها و برنامه‌های مدیریت برای کسب نتایج منطبق با رسالت و هدفهای سازمان در جای دیگر آمده است: استراتژی طرحی است جامع، واحد و کامل که برای رسیدن به هدف از برتریهای ویژه موسسه برای رویارویی با تغییرات عمده محیطی استفاده می کند. بروس هندرسون صاحبنظر برجسته و موسس گروه مشاوران بوستون، استراتژی را این گونه تعریف می‌کند: ایجاد یک مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از رقبا. و اساس کار را مدیریت این تمایز می‌داند(گروه مترجمان توسعه مدیریت، آبان 1382).

 

 

 

مدیریت استراتژیک منابع انسانی
تعریفهای متعددی برای مدیرت استراتژیک منابع انسانی بیان شده است که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره می‌شود‌:
1. مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتست از : مرتبط ساختن مدیریت منابع انسانی با هدفهای کوتاه مدت و بلند مدت استراتژیک برای بهبود عملکرد سازمان و ایجاد فرهنگ سازمانی که بتوان انعطاف پذیری و خلاقیت را تقویت کرد (Truss et,al,1994).
2. مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتست از : استفاده از منابع انسانی به صورتی برنامه ریزی شده و انجام کارهایی با هدف قادر ساختن سازمان برای تامین هدفهای مورد نظر(1992 ,Wright).
3. مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتست از : دور اندیشی فراگیر، نوآور و تحول گرایی سازمان یافته در تامین منابع انسانی سازمان، پرورش و بهسازی آن، تامین کیفیت زندگی کاری برای آن و بالاخره به‌کارگیری بجا و موثر این منبع استراتژیک با شناخت و اعمال جنبه های تاثیر پذیری و تاثیر گذاری محیط درون سازمانی و برون سازمانی در راستای تبیین استراتژیها، به منظور تحقق رسالت و هدفهای سازمان(میرسپاسی، 1381).

 

 

 

ویژگیهای فرایند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
اعمال مدیرت منابع انسانی در چارچوب تعریفهای یادشده، که نگرش سیستمی، اقتضایی و استراتژیک درآن ملحوظ شده است، ایجاب می کند که وظایف و اقدامها در چارچوب فرایندهای معقول و منظم چنان با یکدیگر در آمیزند که منافع کارکنان با منافع سازمان و منافع جامعه فصل مشترک بیشتری پیدا کند. بنابراین تدابیر استراتژیک در سیستم مدیریت منابع انسانی باید در جهت افزایش فصل مشترک این سه دسته منافع اعمال شود.
عناصر یا اجزای اصلی سیستم مدیریت منابع انسانی را با نگرشی استراتژیک در پنج عنصر زیر می توان خلاصه کرد: (میرسپاسی، 1381)
1. هدفها یا خروجی مدیریت استراتژیک منابع انسانی
هدفهای سیستم مدیریت منابع انسانی متاثر از هدفهای استراتژیک هر موسسه بوده، متناسب با این هدفها تامین منابع انسانی نخستین انتظار سازمان از این سیستم است که در واقع این اقدام به طورعمده در جهت تامین منافع سازمان صورت می گیرد. افرادی که در سازمانها استخدام می شوند نیز به طور عمده در جهت تحقق هدفها و تامین منافع شخصی خود مبادرت به کاریابی و انتخاب کار می کنند. بنابراین از هر سیستم مدیریت منابع انسانی انتظار می رود که در عین توجه به منافع سازمان، منافع کارکنان را نیز در فرایند تصمیم گیریهای استراتژیک ملحوظ دارند.
2. فرایندهای مدیریت منابع انسانی
از فرایند تعریفهای گوناگونی شده است. یکی از تعریفهای متداول از فرایند، عبارتست از : جریان قابل تشخیص از رویدادهای به هم وابسته در راه رسیدن به هدف. در این تعریف دو ویژگی مشخص وجود دارد : اول اینکه فرایند حاکی از حرکت و پویایی در طول زمان برای رسیدن به هدف است و دوم اینکه به فعل وانفعالات و تعامل بین رویدادها و اقدامات مرتبط به هم اشاره دارد.
فرایند عملیات و اقدامات در سیستم مدیریت منابع انسانی، در چهار زیر مجموعه به این گونه تقسیم بندی می‌شود:
1. نظام جذب، تامین وتعدیل منابع انسانی؛
2. نظام پرورش و آموزش و یا به تعبیر کلی بهسازی منابع انسانی؛
3. نظام حفظ و نگهداری منابع انسانی؛
4. نظام بکارگیری و استفاده موثر از منابع انسانی.
3. درون‌داد سیستم مدیریت منابع انسانی
انجام فعالیتهای چهار گانه در فرایند مدیریت استراتژیک منابع انسانی به منابع و اطلاعات کافی نیاز دارد که این منابع به طورعمده عبارتند از : منابع مالی، منابع انسانی، تکنولوژی ( سخت افزار و نرم افزار )، اطلاعات و ارزشها.
4. محیط برون سازمانی
طرح ریزی منابع انسانی در راستای هدفها و استراتژی های کلان سازمانها، انجام می شود و به طور طبیعی هدفها و استراتژی های منابع انسانی به همان اندازه تحت تاثیر عوامل برون سازمانی است که هدفها و استراتژیهای سازمانها.
در بررسی محیط برون سازمانی هدفهای متعددی بایستی بررسی شوند، از جمله : ویژگی حکومت، شرایط اقتصادی، و عوامل جغرافیایی، سطح تکنولوژی در کشور، بازار کار، رقبا، مشتریان، فرهنگ عمومی و. . . . .
5. محیط درون سازمانی
عوامل متعددی از محیط درون سازمان بر تصمیمات مدیریت منابع انسانی اثر گذارند ولی شاید بتوان گفت که بیشترین اثر را عوامل سه‌گانه زیر دارا هستند :
1. ویژگیهای کمی و کیفی منابع انسانی (‌سن، تحصیلات و مهارتها و. . . )؛
2. نوع و ماهیت تکنولوژی؛
3. مکان فعلی سازمان در چرخه عمر خود. مدیریت منابع انسانی بایستی بداند که سازمان در کدام بخش از منحنی عمر خود قرار دارد تا متناسب با آن، کارکنان خود را آموزش دهد.
با توجه به اهمیتی که منابع انسانی برای سازمان دارد، مدیریت باید بکوشد تا سرمایه گذاری عظیمی روی این منبع استراتژیک انجام دهد. سرمایه گذاری روی منابع انسانی به عنوان یک منبع استراتژیک و یک مزیت رقابتی پایدار، به این معنی است که با جذب و آموزش افرادی که مزیت رقابتی ایجاد می کنند، رقبا نمی توانند این مزایا را به سرعت الگو برداری کنند، زیرا مجموعه ای از رفتارها، ارزشها و نگرشها را نمی توان به سادگی، مانند تکنولوژی تقلید کرد.
این مقاله همان گونه که در ابتدا بیان شد، به چگونگی اجرایی کردن مدیریت استراتژیک منابع انسانی می پردازد واین نکته را بیان می دارد که اقدامات پراکنده سازمانها در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی می توانند به طور منظم در راستای استراتژیهای سازمان، برنامه ریزی شوند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی با معنای وسیع خود در دنیای امروزی می کوشد که آموزش و توسعه کارکنان، بهبود سازمانی و مسیر پیشرفت شغلی را در هم آمیزد تا افراد، گروهها و سازمان به شیوه ای اثر بخش رشد کنند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر تشکیل رویکردی همه جانبه، هماهنگ و پویا در زمینه شناخت نیازها و مشخصات نیروی انسانی سازمانها نظر دارد، تا رسیدن به هدفهای و استراتژی های سازمانی در محیط رقابتی، پر تلاطم و متغیر امروزی را ممکن سازد. با مفهوم وسیعی که مدیریت استراتژیک منابع انسانی در این سالها کسب کرده است، می‌کوشد میان نیازهای جهانی، ملی، سازمانی و فردی پیوند ایجاد کند. پس می بایستی زمینه های لازم برای بروز تواناییهای بالفعل و تشخیص تواناییهای بالقوه کارکنان، در سازمان فراهم شود. در اوایل سال 1980 پیتر و واترمن تحقیقاتی را که از 43 شرکت مهم آمریکایی به عمل آورده بودند منتشر کردند. شرکتهای انتخاب شده در یک دوره زمانی طولانی از نظر معیارهای مالی، در رتبه بالایی قرار داشتند. تحقیقات به عمل آمده دلیل برتری این شرکتها را در هشت ویژگی مهم اعلام کرد که در همه آنها مشترک بود و مهمترین عامل در این هشت ویژگی را، عامل نیروی انسانی بیان کردند(گروه مترجمان توسعه مدیریت، مرداد 1382). این هشت ویژگی عبارتند از:
1. پایبندی بر اتحاد؛
2. نزدیکی به مشتری؛
3. بهره وری از طریق کارکنان؛
4. آزادی عمل و کار آفرینی؛
5. تسلیم در برابر ارزشها؛
6. تعصب کاری؛
7. ساختار ساده و کارکنان اندک؛
8. همزمانی اولویتهای پایدار و نا پایدار.

 

هدفهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مدیریت استراتژیک منابع انسانی سه هدف مشخص دارد:
1 . بهره وری؛ 2. کیفیت زندگی کاری؛ 3. پیروی از قانون.
1. بهره وری
که نتیجه آن افزایش عملکرد، کاهش غیبت، کاهش ترک خدمت و کاهش شکایتها است.
بدون شک افزایش بهره وری یکی از مهمترین هدفهای هر سازمان است. هر چند مدیران و کارشناسان امور منابع انسانی نمی توانند بر عوامل سرمایه و مواد که در بهره وری اثر دارند به طور مستقیم نفوذ بسیار داشته باشند ولی می توانند در بهره گیری از نیروی کار، بینش مدیریت ارشد درباره منابع انسانی و شیوه کار منابع انسانی در سازمان ( که در بهره وری اثری بسزا دارند ) به گونه ای خاص نفوذ کنند‌.
2. بهبود کیفیت زندگی کاری
که نتیجه آن افزایش مشارکت در کار، افزایش رضایت از کار، کاهش فشار عصبی و کاهش سوانح است. کارکنان امروزی، بیشتر از گذشته درخواست درگیری و مشارکت در کارهای خود را داشته، آرزو دارند در کارهایشان خود کنترلی داشته باشند. گفت وشنود با کارکنان و بر انگیختن آنان به ارائه نظرهایشان از جمله کارهای سودمندی است که مدیران ارشد سازمان، به انجام رساندن آنها را از سوی مدیریت منابع انسانی خود، انتظار دارند.
3. پیروی از قانون
که نتیجه آن کاهش یا از میان رفتن جریمه های قانونی، افزایش خوش بینی اجتماعی و شهرت سازمان نزد عموم است. مدیریت منابع انسانی باید پیوسته در جریان قوانین و آرای جدید به نیروی کار قرار گیرد و توجه داشته باشند که قوانین برای آسایش و راحتی هر چه بیشتر منابع انسانی در سازمانهاست، نه وسیله ای برای مچ‌گیری و آزار منابع انسانی.

 

اجرایی کردن نقش استراتژیک منابع انسانی
مدل هفت مرحله ای برای اجرایی کردن نقش استراتژیک منابع انسانی
این مدل به ما کمک می کند تا بتوانیم منابع انسانی سازمان را ( که داراییهای استراتژیک سازمان هستند) به شیوه ای اثر بخش مدیریت کنیم : (2003, et al,Becker)
گام 1 : استراتژی سازمان را به طور واضح مشخص کنیم
در توسعه استراتژی، رهبر ارشد منابع انسانی، دیدگاههای اصلی را جمع آوری می کند و با تمرکز بر چگونگی اجرایی کردن استراتژی و تفکیک استراتژی به اجزای آن ( یعنی در قالب هدفهای عملیاتی و اجرایی ) می توانند مشخص کنند که چگونه می توان هدفهای سازمان را به کل سازمان ارتباط داد. برای مثال، فرض کنید استراتژی اصلی یک شرکت تولید اسباب بازی برای کودکان زیر 10 سال و افزایش سهم بازار در فروش محصولات خود است. رهبر ارشد منابع انسانی وظیفه بخشهای مختلف شرکت را برای نائل شدن به این هدف مشخص می کند.
گام :2ایجاد یک جایگاه شغلی برای منابع انسانی
زمانی که یک سازمان، استراتژی خود را مشخص می کند، نیروهای ماهری نیاز است که یک جایگاه شغلی ایجاد کنند تا مشخص شود منابع انسانی چگونه می‌توانند از آن استراتژی حمایت و پشتیبانی کنند. پس از تعیین وظایف بخشهای مختلف، هر بخش برای انجام وظایف خود به منابع انسانی متخصص در آن زمینه نیازمند است که در صورت عدم وجود چنین نیروی انسانی یا جایگاه شغلی، می‌بایستی این جایگاه شغلی یا نیروی انسانی تأمین شود.
گام 3 : رسم یک نقشه استراتژی
برای طراحی یک نقشه استراتژی برای سازمان، باید نگاهی دقیق به فرایندها، وظایف و هدفهای استراتژیک سازمان داشته باشیم و به پرسشهای زیر پاسخ گوییم. حال که وظایف بخشهای مختلف، منابع انسانی و جایگاههای شغلی مورد نیاز، مشخص و تأمین شد می توانیم یک نقشه استراتژیک رسم کنیم تا بوسیله آن بتوانیم به پرسشهای زیر پاسخ دهیم.
1. کدامیک از هدفهای استراتژیک نسبت به دیگری برتری دارد؟
2. عملکرد و وظیفه هر کارمند در رسیدن به هر یک از این هدفها چیست ؟
3. موانع رسیدن به هر یک از این هدفها چیست ؟
4. چگونه می توانیم فرایند رسیدن به این هدفها را در هر مرحله اندازه گیری کنیم‌؟
5. آیا کارمندان موجود، مهارت دانش و آگاهی لازم را برای رسیدن به این هدفها دارند ؟
6. در غیر این صورت چه کارهایی می‌بایستی صورت گیرد؟
گام 4 : تعیین نیازهای منابع انسانی در نقشه استراتژی
در این گام با پاسخگویی به پرسشهای گام 3 (به وسیله نقشه استراتژیک)، می‌توانیم نیازمندیهای منابع انسانی را برای اجرای استراتژی مشخص کنیم. برای مثال ممکن است منابع انسانی شرکت برای رسیدن به هدف افزایش سهم بازار به گذراندن دوره های زیر نیازمند باشند:
_ دوره های آموزشی فروش اینترنتی؛
_ دوره هایی برای یادگیری اصول بازاریابی نوین؛
_ دوره هایی برای آشنایی با فرهنگ مصرف کنندگان بازار جدید؛
_ دوره های آموزشی کار با رایانه و ... .
گام 5 : همراستایی معماری منابع انسانی با استراتژی شرکت
توجه داشته باشیم که ویژگیهای منابع انسانی (از نظر: سن، تجربه کاری، دانش و ... ) بایستی با استراتژی اصلی شرکت -که در مثال ما افزایش سهم فروش است- هماهنگ و همراستا باشد.
گام 6 : طراحی یک سیستم اندازه گیری و ارزیابی ویژگیهای منابع انسانی
باید مکانیزمی را برای اندازه گیری تواناییها و ویژگیهای منابع انسانی در راه رسیدن به استراتژی اصلی سازمان طراحی کنیم تا بدین وسیله سهم هر یک از منابع انسانی در دستیابی به استراتژی اصلی مشخص شود و نیروهای ممتاز، از نیروهای ضعیف و زائد متمایز شوند.
گام 7 : گام نهایی
در این مرحله با توجه به نتایج گام 6 و تعیین امتیازهای هر یک از منابع انسانی در راه رسیدن به استراتژی اصلی، می‌توانیم با یک مدیریت درست، نیروهای زائد را حذف، نیروهای ممتاز را تشویق و توانایی نیروهای ضعیف را ارتقا دهیم. مانند افزایش دوره های آموزشی تئوری و عملی فروش اینترنتی و کار با رایانه برای نیروهای ضعیف شرکت تولید اسباب بازی.

 

چرخه عمر سازمانها و ارتباط آن با مدیریت استراتژیک منابع انسانی
همان‌گونه که پیشتر گفته شد: مدیریت منابع انسانی بایستی دریابد که سازمان در کجای چرخه عمر قرار دارد تا متناسب با آن آموزشهای لازم را برای منابع انسانی ارائه دهند و از نیروی متناسب با آن مرحله چرخه عمر سازمان، استفاده کنند.
مرحله اول ( نطفه ) : در این مرحله، سازمان تازه در حال شکل گرفتن است و هنوز نقش مدیریت منابع انسانی ظاهر نشده است.
مرحله دوم ( طفولیت ) : در این مرحله حوزه های تخصصی رشد می کنند و ساختارهای رسمی سازمان به تدریج شکل می گیرد و نقش مدیریت منابع انسانی که وظایف مربوط به استخدام آموزش و پرداخت حقوق و مزایا را باید انجام دهد، ظاهر می شود. در این حالت خلاقیت و نوآوری منابع انسانی کم کم رنگ پیدا می‌کند.
مرحله سوم ( رشد سریع ) : در این مرحله نقش مدیریت حرفه ای ظاهر می‌شود و لزوم توجه به برخوردهای حرفه‌ای به مدیریت منابع انسانی اهمیت پیدا می‌کند. در این مرحله کار آفرینی منابع انسانی نقش پر رنگی می‌یابد.
مرحله چهارم ( بلوغ ) : در این مرحله تنوع وظایف، نوعی تمرکز و بخش‌بندی‌های منطقه ای را ایجاب می کند و در نتیجه نقش مشارکتی و آموزشهای کار با گروه و فعالیتهای گروهی برای منابع انسانی دارای اهمیت می‌شود.
مرحله پنجم (تکامل ): این مرحله را یکپارچگی استراتژیک می نامند. در این مرحله امور به خوبی پیش می رود. در این مرحله خلاقیت، ابتکار و نوآوری منابع انسانی اهمیت زیادی پیدا می کند تا از ورود سازمان به مراحل بعدی که مرگ را در پی دارند، جلوگیری شود.
مرحله ششم ( ثبات ) : این مرحله نخستین دوره پیری در چرخه حیات سازمان است و شرکت به تدریج قابلیت انعطاف خود را از دست می دهد. در این مرحله بایستی به کارکنان بخش تحقیق و توسعه توجه بیشتری شود. همچنین کار آفرینی منابع انسانی نیز دوباره بیش از پیش نمود می‌یابد.
مرحله هفتم ( اشرافیت ) : از مشخصه های این دوره، کاهش قابلیت انعطاف نسبت به مرحله پیش، رواج امور تشریفاتی و القاب هستند. در این مرحله کارکنانی که یادگیری مستمر داشته اند، نقش مهم و کلیدی دارند.
مرحله هشتم ( بوروکراسی اولیه ) : از مشخصه های این دوره عبارتند از :
1. سوءظن سازمان را فرامی گیرد.
2. مدیران به جای رفع مشکل به دنبال مقصر هستند.
3. به مشتری مثل یک مزاحم نگریسته می‌شود.
4. همه انرژی سازمان برای حل تضادها و کشمکشهای داخلی به کار می‌رود.
ویژگیهای برجسته منابع انسانی در این مرحله نیز مانند مرحله پیشین است؛ به علاوه کار آفرینی به میزان خیلی زیاد.

 

مرحله نهم ( بوروکراسی و مرگ ) : در این مرحله فعالیتهای سازمان به پایین ترین حالت خود می‌رسد و هیچ گونه پیوستگی در کارها وجود ندارد. سازمانی که به این مرحله از عمر خود برسد، مطمئنا به کارکنان خود به عنوان یک منبع استراتژیک نگاه نکرده، اهمیت آنها را درنیافته، درنتیجه عملا می توان گفت منابع انسانی خود را از دست داده است و آنهافقط حضور جسمی در سازمان دارند.
مدیریت منابع انسانی بایستی با آموزشهای مداوم و یادگیری مستمر برای نیروی انسانی، آنها را به گونه ای چند منظوره ومنعطف سازد که برای رویارویی با مشکلات هر مرحله از عمر سازمان، آمادگی داشته باشند.
حال که دریافتیم منابع انسانی تا به این اندازه برای یک سازمان حیاتی، استراتژیک و مهم هستند، باید برنامه ای منظم و دقیق برای تعالی، پیشرفت، ارتقا و توسعه این منبع استراتژیک تهیه کنیم و واژه‌هایی چون توانمند سازی، مشارکت کارکنان، یادگیری مستمر، چرخش شغلی، غنی سازی شغلی، توسعه شغلی، کارت امتیاز منابع انسانی، همه ابزارهای تحقق این هدف‌اند که در ادامه به توضیح کارت امتیاز منابع انسانی می‌پردازیم.

 

کارت امتیاز منابع انسانی
کارت امتیاز منابع انسانی (Human Resources Scorecard) در پی پیوند انسان، استراتژی و عملکرد است. کارت امتیاز منابع انسانی باعث می شود که مدیریت، منابع انسانی را به عنوان یک دارایی استراتژیک و مزیت رقابتی مدیریت کند و مشارکت افراد در نتایج شرکت نشان داده شود. همچنین فعالیتهای روزانه کارکنان را با استراتژی شرکت مرتبط می سازد. کارت امتیاز منابع انسانی سعی دارد تا ایجاد ارزش توسط انسان و سیستمهای مدیریت منابع انسانی را توصیف و اندازه‌گیری کند (2003, et al ,Becker).

 

ایجاد یک کارت امتیاز منابع انسانی
هر شرکت کارت امتیاز منابع انسانی خود را به شیوه خاص خود نشان می‌دهد. ولی نکته مهم این است که در یک کارت امتیاز خوب، چهار بعد اصلی باید آورده شود. این چهار بعد عبارتند از :
(2003 ,Becker)
1. ارزش آفرینهای اصلی و کلیدی : که عوامل سرمایه انسانی، در اجرایی کردن استراتژی شرکت هستند. این عوامل اغلب روی رفتارهای کارکنان تمرکز می کنند.
2. سیستم کاری بـا عملکرد بالا : زمانی که ارزش آفرینها مشخص شدند ما می توانیم عناصر سیستم منابع انسانی را که به ایجاد این ارزش آفرینها کمک می‌کنند، تعیین کنیم. سیستم کاری با عملکرد بالا، عملکرد کارکنان شرکت را بهبود می‌بخشد.
3. میزان همسویی سیستم منابع انسانی‌: این همسویی دو نوع است :الف- همسویی داخلی، ب- همسویی خارجی.
الف – همسویی داخلی : یعنی هر یک از عناصر منابع انسانی تا چه اندازه با یکدیگر همکاری دارند.
ب- همسویی خارجی : یعنی تا چه اندازه سیستم منابع انسانی به اجرای استراتژی شرکت کمک می کند.
معیار استانداردی برای این همسویی‌ها وجود ندارد. ولی می توان گفت برای انتخاب معیار باید روی عناصری از سیستم منابع انسانی تمرکز کرد که نقش مهمی در یک ارزش آفرین خاص دارند.

 

4. اثر بخشی منابع انسانی : یعنی میزانی که بخش منابع انسانی به سایر بخشهای شرکت کمک می کند تا مهارتهای مورد نیاز را به گونه ای موثر و کم هزینه فرا بگیرند.

 

مزایای کارت امتیاز منابع انسانی :
1. مدیران را قادر به کنترل هزینه ها و ایجاد ارزش می کند.
2. مدیران، مشارکت منابع انسانی را در اجرای استراتژی شرکت، می سنجند.
3. به متخصصان منابع انسانی اجازه می‌دهد تا مسئولیت استراتژیک را مدیریت کنند.
4. به تغییر و انعطاف پذیری کمک می‌کند.
5. مدیران منابع انسانی به جای تفکر عملیاتی، تفکر استراتژیک خواهند داشت.
در خاتمه بحث، به عنوان یک مثال واقعی به بررسی چگونگی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت سونی می پردازیم (قاسمی، 1382).

 

مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت سونی
مدیران سونی برای پیاده سازی استراتژیهای خود بر نیروی انسانی، تاکید بسیار زیادی دارند و به این منبع به عنوان یک منبع کاملاً استراتژیک می‌نگرند و پیوسته سعی می کنند تا فرهنگ مجموعه‌های مربوط به خود را به سمت شرایط مناسب روز، حرکت دهند.
مزیتهای رقابتی سونی شامل موارد زیر است:
اعتبار، خلاقیت، کیفیت، سرمایه، فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی، که همه این موارد را مدیون نیروی انسانی خود هستند. سونی از همان ابتدای کار، نقش استراتژیک نیروی انسانی را در پیشبرد هدفهای شرکت درک کرده بود. بنابراین بر مکانیزم یادگیری بسیار تاکید داشت. اگر چه ژاپنی ها خصوصیات همکاری گروهی و پشتکار را دارند ولی از نظر خلاقیت در سطح بالایی نیستند. پس مدیران شرکت با شناخت نقاط قوت و ضعف منبع انسانی خود، توانسته اند با تقویت نقاط قوت و بر طرف کردن نقاط ضعف، این منبع استراتژیک را به سطح بالایی برسانند. برای تحقق این امر مدیران سونی برنامه های ویژه‌ای را در شرکت خود دنبال کرده اند.
توسعه خلاقیت و کارآفرینی در بین نیروهای شرکت، یادگیری مستمر و آماده نگه داشتن آنها باعث شده که هر گاه مدیران تصمیمی استراتژیک می گیرند به راحتی به اجرا در آید.

 

در این شرکت موارد زیر به عنوان قانون به گونه‌ای مستمر روی منابع انسانی اعمال می شود:
1. هر کارمند جدید، بدون توجه به سابقه‌اش، چند ماه در بخش تولید کار می‌کند.
2. مدیریت باور دارد که همه کارکنان باید تولیدات شرکت، تلاشها و فرهنگ آن را درک کنند.
3. افراد هر چند سال بین مشاغل مختلف جابه‌جا می شوند.
4. افراد به طور متناوب از یک شغل مهندسی به یک شغل تولیدی و برعکس جابه‌جا می شوند.
5. پاداش به گروه داده می شود، نه به فرد.
6. افراد باید خلاق باشند. آنها تا زمانی که اشتباهشان تکراری نیست، نباید نگران آن باشند.
7. مسئولیت و بار کاری نیروهای جوان، با رعایت احتیاط‌های لازم، باید زیاد باشد.
8. همه مدیران جدید، دوستان با تجربه و با اعتماد شرکت هستند.

 

نتیجه گیری
در عصر حاضر مدیریت منابع انسانی را نمی توان بخشی دانست که تنها وظایف مشخص و محدودی برای کارکنان به عهده دارد. در شرایط متحول و رقابتی، مدیریت منابع انسانی، نیازمند داشتن نگرش استراتژیک و فراگیر است تا بتواند برای سازمان، مزیت رقابتی و ارزش افزوده ایجاد کند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی با توجه به نیازهای مطرح شده، رسالت خویش را در جهت کسب موفقیت برای شرکت قرار داده است(قاسمی، 1382).
پس مدیران بایستی آگاه باشند که در مدیریت و توسعه استراتژیک منابع انسانی خود موارد زیر را در نظر بگیرند :
1. تعیین مقاصد توسعه منابع انسانی؛
2. ارزیابی قوتها وضعفهای مهارتی در سازمان؛
3. تخصیص وشناسایی محیط خارجی از نظر تهدیدها و فرصتهای موثر بر عملکرد کارکنان؛
4.مقایسه قوتها و ضعفها با تهدیدها و فرصتهای آتی؛
5. انتخاب استراتژی سازمانی مناسب برای توسعه منابع انسانی به گونه ای که بتواند افراد و سازمان را برای آینده آماده سازد؛
6. اجرای استراتژی برگزیده با توجه به موارد زیر:
الف- بهبود سازمانی ب- آموزش و پرورش کارکنان ج- آموزش شغلی کارکنان
7. ارزیابی توسعه منابع انسانی.

 

منابع :
1. آرمسترانگ، مایکل، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترجمه: سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، 1381.
2. میرسپاسی، امیر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران ، انتشارات میر، 1381.
3. گروه مترجمان توسعه مدیریت، ماهیت استراتژی، توسعه مدیریت 53، آبان 1382، ص6-9.
4. مشبکی، اصغر، کرد نائیج، اسد الله، طراحی و تبیین مدل تعاملی استراتژی، فرهنگ سازمانی و محیط در سازمانهای صنعتی کشور، بهار 1381، ص 114- 99.
5. Truss , Catherine and Gratton , Lynda , Strategic Human Resource , Management , The International Journal of HRM , 1994. NO 43.
6. Wright , P and Macmahon , G ,Theoritical Perspective for SHRM ; Journal of Management , 1992 , NO 18.
7. صائبی، محمد، توسعه منابع انسانی با رویکرد راهبردی ، مطالعات مدیریت 37 و 38، ص 135-148.
8. گروه مترجمان توسعه مدیریت، چطور می توان استراتژی موفقی را بنا نهاد؟ ، توسعه مدیریت 51، مرداد 1382، ص 6-9.
9. Becker,Briane , Huselid,Mark A and Ulrich,Dave , HR Scorecard , Harvard Business School Press , Boston , 2003
10. http : // www. SONY. com
11. قاسمی، محمد، مدیریت استراتژیک منابع انسانی مفاهیم و فرایندها، توسعه مدیریت، 51، مرداد1382، ص 26-29.
12. http : // www. SHRM. com


نوشته شده در : پنجشنبه 20 آبان 1389  توسط : حمید مظاهری راد.    نظرات() .

kvinna soker man stockholm
سه شنبه 26 تیر 1397 10:45 ق.ظ
bra gratis dating app kvinna soker man stockholm snygga kvinnor över 35
dejt stockholm tips snygg tjej instagram vanner sokes stockholm bra dejtingsajter singeltraffar malmo snygga tjejer flashback gratis natdejting flashback vackra tjejer
utan kläder dejtingsajt 100 gratis kvinnor som söker män vackra
tjejer med sloja bra gratis dating app basta dejtingsajten i sverige natursten singel skåne dejtingapp utan facebook
första dejten svt vaxholm bra namn dejtingsida sexiga tjejer på youtube snygga tjejer instagram speed dating malmö
datingsidor sverige dejtingtips samtalsämnen dating
app android sverige singel aw göteborg roliga fragor date gratis kontakt sider hitta singlar i stockholm träffa äldre
kvinnor på nätet gratis dejtingsidor dating
stockholm gratis varldens snyggaste tjej flashback dejtingsidor
som är gratis basta dejtingsajter i sverige stockholm dating tips natursten singel skane kvinnor söker
män traffa kristna singlar sms regler dating basta gratissidorna
gratis dejtingsidor på nätet antalet singlar i sverige helt gratis dating dating gratis dejtingsajter för
unga dejtsajt for gifta söker man undvika rasrisk vid kvinna soker par hur många hittar
kärleken på nätet
webcam sexe gratuit sans inscription
سه شنبه 26 تیر 1397 04:26 ق.ظ
actrice porno turque webcam sexe gratuit sans inscription jennifer love hewitt sex natalie portman sexe ancienne actrice porno sex xxx porn j
aime trop le sexe titre film porno passion sexe soiree
sexe amateur porno defloration video drole porno video sexe tape tub sex
film porno classique le sexe au japon video porno femme fontaine porno magrebin serie de sexe
video porno de voyeur photo porno professionnel image d porno jeune fille sexi jeux gratuits porno video sexe femme ivre cam xxx porno porno anal mature video porno lesbiennes porno arab maroco sexes lisa ann sex film porno gra danse sexi combat porno
video porno maso megan fox sex videos de sexe gratuites sexes hommes rencontre sexe
angers projet x porno massage asiatique porno figurant film porno buzz porno xx sex les debilles sexe video x porno
black zahia dehar sex bel ami porno cim sex sexi video sex shemale
volledig gratis datingsites
دوشنبه 25 تیر 1397 11:13 ب.ظ
norges beste nettdating volledig gratis datingsites kontakt med äldre kvinnor nettdating kristen hvordan få seg ny kjæreste mote kvinner i oslo hvordan treffe jenter date
sider pa nett beste chat i norge gratis sms pa nett uten registrering datingsider utroskap dating
profiltekst tips best norway dating site finne pa med kj kontaktannonser nett gode nettdatingsider dating sider 100 gratis kontaktannons ryska kvinnor gratis sms på
nett kontaktannonse tromso finn eldre damer dating sider for utroskap nette latte date format gratis sms fra nett uten kostnad kontakt med äldre kvinnor kontakt
med damer gratis datingsites 50 plus kontaktannons ryska kvinnor dating på nettet joe finne eldre damer pa nett dating
sider utro nettdating eksperten redaktionen alt for damerne utro
datingside hacket kontaktannonser veteranen gratis nettdating norge chat med lege på nett beste gratis dating sider helt gratis dejtingsajt voksen dating
nettsider kontaktannonser gratis kontaktannonser utan registrering datingsider på nett c-date test dating app
norway helt gratis kontaktannonser thai damer i norge gratis datingsidor
treffe damer i bergen treffe damer i riga gratis meldinger på nett
mejores paginas para conocer gente en argentina
شنبه 23 تیر 1397 08:07 ب.ظ
chico busca chico santo domingo mejores paginas
para conocer gente en argentina chica busca chico
palma donde conocer gente para viajar contactos
mujeres lesbianas paginas de chicas solteras busco chica en barcelona contactos con chicas de valencia
contacto de chicas en madrid conocer chicas rusas y ucranianas contacto chicas barcelona conocer
gente madrid joven contactar con mujeres gratis sitios para conocer
gente sevilla chico busca chica en sevilla conocer gente de
cordoba argentina chicas calientes contactos chica busca
chica serie temporada 2 conocer gente latina pagina de contactos
con mujeres gratis chicas buscando amigos encontrar mujeres solteras en cali contactos con mujeres en vecindario anuncios
chicas sexo contactos mujeres maduras madrid conocer gente para salir en bici chicas contactos
bilbao conocer amigos por todo el mundo contacto en sevilla con mujeres como conocer chicas por instagram chica
busca chico en barcelona chica busca apoyo economico apodaca milanuncios contactos con mujeres donde encontrar mujeres solteras en santiago
mujeres solteras en paginas de conocer gente chicas q buscan chicos imagenes de
mujeres solteras y felices con frases chica busca chico alava mujeres
solteras en manizales colombia anuncios chicas huelva
conocer gente en leon gto contactos mujeres mil anuncios busco chico para tener relaciones
buscar chico gay chica busca empleo malaga chico busca chico en albacete quiero conocer gente en cordoba contactos barcelona mujeres busco mujer cristiana para pareja anuncios de mujeres buscando pareja
rencontre motard pour balade
شنبه 23 تیر 1397 02:04 ق.ظ
rencontre motard celibataire gratuit rencontre motard pour balade rencontre amicale senior lyon rencontre laval qc rencontre motard
gratuit rencontre coquine nord pas de calais site de rencontres gratuit 56 rencontre amicale senior gratuite
rencontres seniors 56 premiere rencontre avec un homme balance rencontre lesbienne sans inscription site rencontre femmes ukraine rencontre sexe sur boulogne sur mer rencontrer un homme rencontre
amicale dans le 62 photo texto rencontre d'un soir
site de rencontre 100 gratuit paris site de rencontre moselle site de rencontre pour gendarme celibataire site de rencontre gratuit cadre rencontre
adulte nord site rencontre femme noire rencontre sur le
78 site de rencontre gratuite sans inscription rencontre cocu premier rendez vous fille rencontree site rencontre
femme asie apple rencontre iphone gratuit application rencontre ado
windows phone site de rencontre parents divorces
comment rencontrer des hommes celibataires rencontre ukraine site rencontres gratuit pour seniors rencontres amicales hommes femmes forum
rencontre seniors faire des rencontres avec instagram difficulte rencontre au travail
rencontre amicale lille nord rencontre adulte nord pas de calais site
de rencontre ado nc site de rencontre israel rencontre 17 gratuit
site de rencontre par cam pour ado site de rencontre gratuite sans
inscription applications rencontre rencontre particulier 06 rencontre celibataire voiron site de rencontre
gratuit pour seropositifs rencontre moto biarritz rencontre un soir montreal site rencontre xxx gratuit
i love porn
جمعه 22 تیر 1397 03:36 ق.ظ
sex surveys in india i love porn petite ebony porn sex hurts my ovaries choke sex stories of sexless marriages on average how long
sex lasts marriage sex tips in malayalam bird sexuality alexis texas porn videos gay bubble butt porn sex position emoticons android cheating wife sex stories sex mod sims 4 mac sex questions for married couples novo porn no sex
before marriage ring sex wax air freshener grape what does it feel like to have sex amanda bynes porn holly michaels
porn free porn pussy american pie sex sex robots with artificial intelligence sex world hours minneapolis cinemax porn sisters
porn brandi love sex tape kimkardashian sex tape missionary sex tumblr man on man sexuality sex before
marriage in islam wiki funny sex memes for him sex death and bowling rotten tomatoes online sex
store interracial porn videos having sex for the first time after marriage
veronica rodriguez porn bengali sex pics of sexiest man what
does the new testament say about sexuality dvd porn best oral sex sex chat
live first sextuplets gay animated porn screamer porn best sex pills for females in india no sex in marriage should i leave teen sex gif hd mobile porn
filmini porno italia
جمعه 22 تیر 1397 02:49 ق.ظ
porno di colore gratis filmini porno italia film
porno gratis mature italiane sesso a distanza scambio
di sesso porno video da scaricare gratis video sesso e porno sesso primi mesi gravidanza gratis sex porno porno pompini italiano large porno gratis tutto porno italiano amatoriale sessa aurunca video porno hard sesso donne che amano troppo il sesso infermiera porno italiano porno italia gay porno
gratis uomini vecchi milf italiane porno gratis youtube porno gratis
video porno italiani gay gratis nave scuola sesso film porno bisex gratis
porno parolacce italiano siti sesso free voglio vedere un film porno gratis hentay porno gratis posizione sesso 69 sesso orale si o no
video porno adulterio italiano sesso aforismi sesso a rovigno sesso
a tre lesbo video porno gratis di statistiche sesso video gay gratis porno sessa key
largo 17 orgia sesso sesso con amica porno italiano redtube sesso alla missionaria posizioni per sesso anale cibo
e sesso ragazza per sesso video porno gratis roberta gemma bastardidentro sesso film
porno di cicciolina gratis sesso solo video porno italia mamma porno gratis download cerco sesso roma
schwulen sex kostenlos
شنبه 16 تیر 1397 01:32 ب.ظ
kostenlose sex portale schwulen sex kostenlos gina lisa lohfink porno
gratis porno gratis download porno vintage deutsch porno videos gratis ohne
anmeldung sex filme kostenlos alte frauen porno gratis frauen lesben porno kostenlose deutsche
porno seiten porno sex kostenlos deutsche porno casting
domina porno gratis porno gratis bdsm porno videos gratis ansehen porno gratis mariti cornuti www xxx
porno gratis com erotische bilder sex sex treffen in leipzig gratis porno frauen teen sex bilder
sex treffen in deutschland gratis porno german lesben porno
fur frauen porno deutsche stars kostenlose deutsche porno seiten gratis
comic porno porno oma gratis kostenlose sex fotos gratis porno hand lustige sex witze bilder massage porno kostenlos videos porno gay online gratis homo porno gratis sex geschichten tumblr lena
meyer landrut sex bilder schwanger sex geschichten porno dvd gratis sex bilder unzensiert gratis turkisch porno cousine sex geschichte hard porno gratis lesben hd porno
sex bilder stellungen paginas de porno gratis sex and the city 2 kostenlos anschauen kostenlose sex videos deutsch alte frauen porno
gratis you porno kostenlos sex lustige bilder www porno
gratis com
plan cul nouvelle aquitaine
شنبه 16 تیر 1397 02:28 ق.ظ
plan cul sevres plan cul nouvelle aquitaine plan cul
petit bourg nantes plan cul plan cul noyon trouver un plan cul rapide plan cul montesson plan cul gay paris site de plan cul fiable numero de plan cul plan cul 972
plan cul pantin plan cul 10 plan cul grigny plan cul vaureal plan cul auch plan cul macon plan cul amberieu en bugey plan cul montmorency plan cul 64 plan cul vierge plan cul
villeneuve les avignon plan cul oignies plan cul tarare plan cul argeles sur mer plan cul
boulogne billancourt plan cul bourg de peage plan cul echirolles plan cul landes plan cul 35 plan cul 50 plan cul
oloron sainte marie plan cul nogent sur oise plan cul vieille
numero plan cul plan cul torcy plan cul saint omer plan cul creutzwald plan cul deux sevres plan cul saint benoit plan cul maromme rencontre plan cul
cougar plan cul saint avold plan cul quimperle plan cul chartres plan cul 10
sex plan cul plan cul homo plan cul belfort plan cul en lorraine site de
rencontre pour plan cul gratuit
ver video porno gratis
جمعه 15 تیر 1397 08:04 ب.ظ
videos de sexo en nueva york ver video porno gratis hablando de sexo videos pornos caseros espanol spartacus escenas sexo mejores actores porno gay sexo en gh porno casting anal porno tubes videos super porno porno tubes eyaculacion porno videos amateur sexo peliculas porno de
trios peliculas con escenas de sexo explicito granny sexo peliculas pornograficas porno
sex videos porno gay latinos manolo blahnik sexo en nueva york sexo en cullera sexo grupal amateur los mejores
juegos porno porno tetas grandes naturales jackie
chan porno sexo video casero sexo con putas videos porno nacho sexo granada sadomasoquismo porno embarazadas porno ciber sexo planeta
sexo porno viejas gratis porno arbi paginas de porno gay
porno amateur en castellano porno cuerpazo actrices
porno italianas videos porno gratis vintage sexo camara oculta espanol
chat sexo mallorca porno gay salvaje comics porno en espanol
relatos sexo cunada sexo cordoba videos sexo anal placer sexo anal porno mujeres grandes porno gay maduro
videos porno tranxesuales
how to be a phone sex operator yahoo answers
جمعه 15 تیر 1397 07:25 ب.ظ
hot wet sex how to be a phone sex operator yahoo answers iggy azalea porn drawn porn free porn threesomes
fat mexican porn gay sex with my cousin spice up sex life renamon porn spider man sexually molested christian sex free black sex
women orgasm during sex opposite sex monozygotic twins black on black crime
porn sex robot in action youtube sex meme for husband uldouz porn the art of tantric sexuality oral sex
chlamydia risk how do you know if your cats have mated fish sex funny sex meme for her popular instagram sex hashtags reddit
best sex tips sex wax scented surf wax candles real sex scenes trans sexuality meaning cowgirl sex position hot cartoon porn woman porn school girl sex the 1975 sex acoustic chords god of war 3 sexuality
sex hotline california rihanna having sex great white shark sexuality dad sexually attracted
to me porn generation sexing budgies melania trump sex biggest tits in porn natural food sexuality sex toy diy heavy porn sex sounds text messages guia vice sexting reshma sex lauren cohan sex scene sex quiz questions and answers uk farrah abraham
sex toys
singelklubben malmo
جمعه 15 تیر 1397 05:45 ق.ظ
bästa dating siter singelklubben malmo nätdejting statistik hitta ligg i stockholm gratis dejting
utan registrering dejtsidor for funktionshindrade
dating site 50+ basta dejtingsajterna dejting 50 singeltraffar+nyarsafton bästa date appen kopa singel linkoping singel på nätet skicka sms efter forsta dejten bra svenska dejtingsajter
kvinna soker partner vackra brasilianska tjejer bra namn dejtingsida singelträffar+nyårsafton singelevent
umea dejt stockholm vad göra bra dejt i stockholm kvinnor söker män göteborg dejting pa
natet tips gratis nätdejting flashback dejting for skilda och singelforaldrar första dejten svt restaurang vaxholm seriosa gratis dejtingsidor bra gratis nätdejting mest singlar i
stockholm gratis dating appar basta gratis dejtingsajterna gratis dejting app dating helt
gratis gratis jeugd dating sex dejtingsidor bästa dejtingapparna kontaktannons utlandska kvinnor delta flight schedule and prices serios sex dating bästa dejt restaurangen stockholm hitta karleken pa natet kontaktsidor för unga speed
dating stockholm ryska singeltjejer bra forsta dejten tips
dejting 50 plus gratis datingsites/app vart går singlar i
göteborg singeltjejer i osby internetdejting första kontakt
sesso a casa di belen
دوشنبه 11 تیر 1397 02:26 ب.ظ
donne adulte che fanno sesso sesso a casa di belen video
porno gratis totale vidio sesso italiano video porno gratis con mature
video porno napoli gratis video porno belen rodriguez gratis siti annunci sesso milf sesso porno amatoriale con dialoghi in italiano porno italiano gang
bang sesso porno italiani incontri sesso altopascio sesso a rieti cartoni porno italiani gratis sesso in india
sesso sull aereo luana borgia film porno gratis lilli carati
sesso sesso 24 ore snapchat sesso siti gratis video porno filme porno cu romance gratis provini porno amatoriali gratis donna cerca sesso
verona video sesso in ufficio pussy porno gratis foto gratis di sesso porno
gratis reale video porno gratis dei simpson porno sesso al mare sesso padre e figlia regista film porno italiano ho fatto sesso con porno italiano milly d abbraccio sesso gay in palestra 100x100 porno italia sesso droga e
sesso porno totale video porno gratis culo sesso video porno gratis film porno di tinto
brass gratis video porno gratis hd siri porno gratis video sesso malena sesso estremo lesbo
porno fetish gratis incontri per sesso belluno video porno
eva henger gratis provini porno amatoriali gratis
porno gratis orgasmo femminile
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:32 ق.ظ

Awesome facts. Many thanks.
cialis generika free generic cialis buy cialis prix de cialis cuanto cuesta cialis yaho costo in farmacia cialis warnings for cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis para que sirve cialis prices in england
cna classes in houston
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 09:05 ب.ظ
Students will encounter actual patients with assorted healthcare needs, and
they'll come to understand more in regards to the roles and responsibilities of a
nursing assistant cna 2 classes weekend cna classes
cna classes in houston tx for questions or more information, please contact recruiter lynneah smith at ly.

A combined format of classroom lectures, laboratory training and clinical exposure
is designed to emphasize the 5 principles of nursing
care - safety, privacy, dignity, independence and communication cna classes in nc https://cnaclasses.us.com/ cna
classes in colorado springs outlined here are eight public schools with cna programs which can be approved from the state of tennessee and qualify graduates to look at exam.
craigslist search
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 03:24 ب.ظ
Use words which you expect a buyer would use when searching on your item.
A software-based multimedia slide show movie,
for example Flash, is not among those elements.
craigslist search Craigslist is usually a website that
houses sale and help wanted advertisements that inside the past were commonly only present in newspaper and.
Registered users post items, services or jobs they have got available; possible buyers or employees interact to these posted ads.
online payday loans direct lender
شنبه 22 اردیبهشت 1397 06:19 ب.ظ
Google is certainly going to continue to crack recorded on quality.

Payday loans not only feature high interest levels going approximately 30%, though the rules linked to them can be quite merciless.
Mine is a true success story and I owe a good deal of it on the payday lending industry.

online payday loans direct lender The province touted the change as a
way to ensure rrndividuals are better protected and able to benefit from lower costs for each loan. When I was starting the Mission Asset Fund, we'd this
very ambitious goal of helping immigrant residents
in the Mission District improve their financial situation by improving financial security.
First Calgary Financial offers short-term financing to get families through
difficult periods when funds are low.
ndfChusly
شنبه 15 اردیبهشت 1397 12:24 ب.ظ
top 10 merchant cash advance companies https://creditrepairlabs.com/ payday advance in huntington beach <a href=https://creditrepairlabs.com/#>quick payday loan</a>
wells fargo advisors login
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:20 ق.ظ
Dozens of Wells Fargo employees filed whistleblower complaints while
using federal government, alleging the corporation retaliated against them for raising warning flag about corporate and
consumer financial fraud, the NBC Bay Area Investigative Unit has learned.

Wells fargo full site login wells fargo advisors login sign in wells fargo Under the modern restrictions,
Wells Fargo must provide the OCC a 90-day heads up before hiring senior executives or perhaps changing their responsibilities.
We're not praoclaiming that doesn't know what it's doing, but we're saying that this list of 11 Awesome Companies Hiring Now” published yesterday
does present us with evidence that nobody over there has googled Wells Fargo” inside last six months.
Wells fargo login mortgage [url="https://loginto.us.com/"]wells fargo
advisors log in[/url] www wells fargo login 7 billion "over" how it's already put aside.
Tadalafil 20 mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 03:49 ق.ظ

Kudos! An abundance of posts.

best place to buy online viagra uk pharmacy viagra buy cheap viagra canada buy genuine viagra online get viagra cheap generic viagra buy online viagra online usa buy viagra internet buy cheap viagra online uk prices for viagra
Cialis prices
شنبه 4 فروردین 1397 02:30 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis pills boards generic cialis at the pharmacy estudios de cialis genricos are there generic cialis cialis 100 mg 30 tablet buy generic cialis cialis reviews comprar cialis navarr cost of cialis per pill prix de cialis
livejasmin credit generator reddit
جمعه 4 اسفند 1396 04:09 ق.ظ
اگر کسی بعضی از نظرات کارشناسانه در مورد وبلاگ نویسی را پس از آن خواست، من پیشنهاد می کنم او را برای دیدن این
وب سایت، نگه داشتن کار خوب است.
cam4 token generator
چهارشنبه 22 آذر 1396 01:16 ق.ظ
شما برخی از نکات خوب را در آنجا ساخته اید. من در مورد
وب برای پیدا کردن بیشتر در مورد موضوع و بیشتر افراد را پیدا کرد
همراه با نظرات شما در این وب سایت همراه خواهد بود.
Julius
جمعه 17 آذر 1396 10:46 ب.ظ
I savor, result in I found just what I used to be looking for.
You've ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day.
Bye
std testing centers
سه شنبه 9 آبان 1396 04:22 ب.ظ
سلام! من فقط می خواستم بپرسم آیا شما هرگز با هکرها مشکل دارید؟
آخرین وبلاگ من (وردپرس) هک شد و من به پایان رسید تا از دست دادن چند ماه کار سخت به دلیل
هیچ پشتیبان نیست آیا شما راه حلی برای جلوگیری از هکرها دارید؟
real psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 10:10 ب.ظ
وب سایت خیلی خنده دار! پسر.. زیبا..
فوق العاده.. من سایت خود را نشانه گذاری میکنم و همچنین خوردها را میگیرم؟
من خوشحالم که بسیاری از اطلاعات مفید را در اینجا قرار داده ایم
ما برای به اشتراک گذاشتن نیاز به استراتژی های اضافی در این زمینه داریم.
.....
myfreecams token
یکشنبه 30 مهر 1396 06:50 ب.ظ
چه چیزی برای همه، مطالب موجود در این صفحه وب است
واقعا برای دانش مردم قابل توجه است
خوب، همکارانی خوب کار کنید.
cheap psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:13 ب.ظ
تبادل لینک هیچ چیز دیگری جز آن است که فقط قرار دادن
لینک وب سایت دیگر در صفحه شما در محل مناسب و شخص دیگری نیز خواهد بود
به نفع شما عمل کنید.
cheap phone psychic readings
دوشنبه 20 شهریور 1396 07:00 ق.ظ
این طراحی چشمگیر است! شما به وضوح میدانید چگونه یک خواننده را سرگرم کنید.
بین شوخ طبعی و فیلم های شما، من تقریبا منتقل شدم برای شروع وبلاگ خود (خوب، تقریبا... هاها!) کار عالی است.
من واقعا دوست داشتم آنچه را که شما باید بگویم، و بیشتر از آن،
چگونه آن را ارائه دادید بیش از حد سرد!
psychic phone reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:52 ق.ظ
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و شروع جدیدی می کنیم
طرح در جامعه ما وب سایت شما به ما اطلاعات ارزشمندی برای کار ارائه داده است
بر. شما یک کار چشمگیری انجام داده اید و کل جامعه ما را انجام داده اید
برای شما سپاسگزارم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30